ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Πρόκειται για φίλτρα που κατακρατούν τα αιωρούμενα σωματίδια του νερού (π.χ. χώμα, υλικά από δεξαμενές, σκουριά, κ.α.). Διατίθενται στο εμπόριο σε μεγάλη ποικιλία και ανάλογα με:
α) την παροχή του νερού
β) το μέγεθος των σωματιδίων που κατακρατούν (διάμετρος πόρων).

Συνήθως χρησιμοποιείται συστοιχία από φίλτρα έτσι ώστε να αποφεύγεται το τακτικό μπλοκάρισμά τους.
Συνιστώνται για χρήση σε:
α) γεωτρήσεις με θολό νερό (αυξημένα αιωρούμενα σωματίδια) σε μόνιμη ή περιοδική βάση
β) περιοχές με απαρχαιωμένο δίκτυο ύδρευσης, όπου περιοδικά παρατηρούνται σκουριές και γενικά σωματίδια στο νερό
γ) περιοχές με αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα, όπου οι διακοπές υδροδότησης και οι ζημιές στο δίκτυο είναι τακτικές.
Το κόστος των φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων είναι χαμηλό, όμως απαιτείται συχνός έλεγχος της κατάστασής τους, καθαρισμός ή και αλλαγή. Όλες οι αλλαγές φίλτρων μπορούν να γίνουν από τον καταναλωτή.
Στον ΣΕΥΦΑΝΗ μπορείτε να βρείτε τα κορυφαία φίλτρα της Γαλλικής εταιρίας COMAP. Με τεχνολογία αιχμής και εμπειρία δεκαετιών η COMAP κατασκευάζει φίλτρα για κάθε νερό και κάθε βαλάντιο.

seyfani comap