ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Με το πέρασμα του χρόνου, τόσο το κόστος, όσο και η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη χρήση συμβατικών μεθόδων θέρμανσης αυξάνεται συνεχώς. Στα πλαίσια αυτά η ανάγκη ύπαρξης νέων και περισσότερο καθαρών τεχνολογιών θέρμανσης είναι επιτακτική. Η αντλία θερμότητας αποτελεί την πλέον ιδανική λύση στους τομείς της οικονομικής θέρμανσης και του σεβασμού στο περιβάλλον. Η τεχνολογία Inverter που υιοθετούν διασφαλίζει τη ρύθμιση της ισχύος της μονάδος, ανάλογα με τις ανάγκες σας, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση και υψηλότερο βαθμό απόδοσης.

Οι αντλίες θερμότητας αντλούν ενέργεια από το περιβάλλον για την παραγωγή ψύξης & θέρμανσης. Έχουν πολύ υψηλό αλλά όχι σταθερό βαθμό απόδοσης καθώς αυτός εξαρτάται από τις θερμοκρασιακές συνθήκες του περιβάλλοντος. Με τη χρήση των αντλιών θερμότητας επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η κατανάλωση ισχύος είναι ελάχιστη σε σχέση με την αποδιδόμενη.

Επιπλέον πλεονεκτήματα:
• Xαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
• Δεν απαιτείται ξεχωριστός χώρος λεβητοστασίου, δεξαμενής πετρελαίου, καπνοδόχοι κτλ.
• Δεν λειτουργεί με εύφλεκτα καύσιμα και συνεπώς δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προφύλαξης.
• Δεν προπληρώνετε για τα έξοδα λειτουργίας.
• Δυνατότητα ψύξης-θέρμανσης με την ίδια συσκευή (υπό προϋποθέσεις)
• Ευρεία χρήση συμπληρωματικών εφαρμογών

Στον ΣΕΥΦΑΝΗ το εξειδικευμένο τμήμα με μηχανικούς και τεχνικούς εγκαταστάτες μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ιδιαιτερότητα.
Εδώ θα βρείτε τις διεθνώς αναγνωρισμένες αντλίες θερμότητας της Midea, της μεγαλύτερη εταιρίας κλιματισμού στον κόσμο. Επίσης, οι επιλογές μας συμπληρώνονται από τα αξιόπιστα μηχανήματα της Ιταλικής Clivet.

seyfani mideaseyfani clivet