ΣΩΛΗΝΕΣ HDPE ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρόκειται για ειδικά σταθεροποιημένες πρώτες ύλες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) που διακρίνονται για τις πολύ μεγάλες αντοχές τους στις πιέσεις.

Οι σωλήνες αυτοί εφαρμόζονται για την μεταφορά νερού σε δίκτυα άρδευσης, καθώς και για δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης πόλεων.

Επίσης, οι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE χρησιμοποιούνται για την αποχέτευση λυμάτων σε αποχετευτικά δίκτυα καθώς και για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων σε οδικά δίκτυα και αλλού. Οι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος που μπορείτε να βρείτε στον ΣΕΥΦΑΝΗ ικανοποιούν πλήρως το πολύ αυστηρό πρότυπο εφαρμογής ΕΝ 13476-3 που αφορά τους σωλήνες αποχέτευσης δικτύου χωρίς πίεση η χρήση του οποίου είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά των σωλήνων από HDPE του είναι:

Η Γρήγορη - Εύκολη - Οικονομική Τοποθέτηση

Η ευκαμψία και η μεγάλη αντοχή σε κρούση.

Η Υψηλή αντοχή σε χημική διάβρωση και ηλιακή ακτινοβολία.

Στο ΣΕΥΦΑΝΗ θα βρείτε προϊόντα των εταιρειών ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΕ και POLIECO AE. Oι σωλήνες και τα εξαρτήματα των οποίων παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και συνοδεύονται με τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά.

seyfani PLASTIKA KRITISseyfani Kouvidisseyfani Kouvidis