ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Στον ΣΕΥΦΑΝΗ μπορείτε να βρείτε αποστραγγιστικούς σωλήνες των εταιριών KOUVIDIS και POLIECO, που παράγονται σε κουλούρες των 50m με ακαμψία δακτυλιδιού SN4 και SN8.

Είναι διπλού δομημένου τοιχώματος και είναι συμμετρικά διάτρητοι στις 220 ή στις 360 μοίρες. Το εξωτερικό τους τοίχωμα είναι κυματοειδές ώστε να διευκολύνει την τοποθέτησή τους ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους και το εσωτερικό τους λείο ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ταχύτητα απορροής των υδάτων.

Το ακριβές πεδίο εφαρμογής τους είναι η αποστράγγιση υπεδάφους σε όλους τους τύπους οικιακών κτιρίων (περιμετρικές αποστραγγίσεις), γήπεδα και περιβάλλοντες χώρους, βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές, φωτοβολταϊκά πάρκα, γεωργικές εφαρμογές, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ και οδικά δίκτυα.

 

seyfani Kouvidisseyfani Kouvidis